EEG Biofeedback - nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca efektywność funkcjonowania naszego mózgu

Treningi EEG Biofeedback w naszym gabinecie metodą EEG BFB są realizowane jako metoda z wyboru przed decyzją o podjęciu farmakoterapii w wielu sytuacjach zdrowotnych, najczęściej zaś EEG BFB jest jedną z metod stosowanych w kompleksowej naprawie zaburzeń funkcji OUN celem poprawy procesów adaptacyjnych do wymogów środowiska. Ta bezinwazyjana, diagnostyczno - terapeutyczna technika optymalizacji pracy własnego mózgu szybko zyskała na popularności w USA i Europie Zachodniej, gdzie działa kilka tysięcy specjalizujących się w tej metodzie ośrodków.

Historia EEG Biofeedback sięga roku 1958. Po raz pierwszy metodę tą zastosowano w 1965 roku w San Francisco na zwierzętach i ludziach. System treningów EEG Biofeedback został opracowany dla amerykańskich astronomów przez naukowców z ośrodka NASA. Metoda sprawdzona na świecie, dotarła również do Polski. Rozwój metody EEG-Biofeedback związany jest z badaniami prof. Barry'ego Stermanna prowadzonymi w latach sześćdziesiątych w amerykańskim ośrodku lotów kosmicznych NASA.

Obecnie ta nowoczesna terapia wykorzystywana do wspomagania leczenia w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach psychologiczno - pedagogicznych cieszy się dużym uznaniem w Polsce

Dla kogo przeznaczone są treningi EEG - Biofeedback?

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Obecnie badacze skuteczności neuroterapii podejmują najwięcej badań dotyczących leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD i ADD) oraz leczenia zaburzeń uczenia się, a także zaburzeń zachowania (np.: agresja) u dzieci. W przypadku ADHD stwierdzono, że osiągnęły one korzystne zmiany w zachowaniu - nabyły umiejętności niezbędnych dla koncentracji uwagi, modulowania nadmiernej pobudliwości ruchowej oraz impulsywności. Wyniki badań wskazały, że neurofeedback może być alternatywną metodą leczenia ADHD w stosunku do leczenia farmakologicznego. Jest to istotne porównanie technik leczenia, ponieważ leki mają tylko wpływ "koncentrujący" i efekty mijają już po kilku godzinach, zaś dzieciom potrzebne są umiejętności samokontroli (kierowania swoim zachowaniem), które mogłyby wykorzystywać w nowych sytuacjach. Treningi EEG-Biofeedback znajdują zastosowanie w terapii problemów w nauce takich jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp. Wskazane są szczególnie przed rozpoczęciem edukacji w szkołach i przedszkolach, bowiem uczą dziecko jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Trening wycisza i relaksuje, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dlatego dziecko poznaje jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Podobną wiedzę na temat własnego potencjału mogą zyskać maturzyści oraz studenci i wykorzystać ją podczas uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie obszernego materiału egzaminacyjnego. Należy także podkreślić, iż nierzadko z treningu EEG-Biofeedback korzystają dzieci i młodzież wybitnie zdolna ze względu na złożoność problemów społecznych i emocjonalnych. Elementy treningu EEG-Biofeedback stosowane są również w metodach, służących szybkiej nauce języków obcych. Szczególne zainteresowanie wśród badaczy wzbudzają korzystne efekty stosowania techniki EEG-Biofeedback u osób zdrowych, które chcą podjąć pracę nad poprawą funkcji poznawczych  czyli koncentracją uwagi, pamięcią, kreatywnym myśleniem, podejmowaniem decyzji, planowaniem. Stąd na treningi udają się również osoby, które chcą uzyskać poprawę w wynikach sportowych, osoby pracujące twórczo w celu uzyskania większych osiągnięć artystycznych (muzycznych, aktorskich), czy też ci, u których praca wiąże się z nadmiernym stresem i odpowiedzialnością (biznesmeni, policjanci, maklerzy, piloci, sportowcy wyczynowi). Ogromne nadzieje wiążą się ze stosowaniem neuroterapii w leczeniu zaburzeń neurologicznych: migreny, chronicznego bólu, stanów po udarze lub urazie mózgu, choroby Parkinsona, padaczki, śpiączki, porażenia mózgowego. Duże sukcesy odniesiono w leczeniu migreny - wykazano, iż samoregulacja i kontrola nadaktywności wolnych potencjałów korowych za pomocą treningów neurofeedback może zapobiec wystąpieniu bólu lub pomóc w kontroli jego intensywności. Podobnie tening EEG-Biofeedback zaczęto stosować jako bezpieczną metodę, która przynosi wymierne efekty w leczeniu padaczek, szczególnie tych lekoopornych. Na szczególne zainteresowanie zasługują badania efektywności metody w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych (zaburzenia afektywne, schizofrenia), z zakresu psychologii klinicznej (zaburzenia lękowe, autyzm, zaburzenia snu) oraz zaburzeń psychosomatycznych, gdzie neurofeedback stanowi skuteczną terapię wspomagającą. Najważniejszą konsekwencją stosowania neuroterapii jest to, że nabyte umiejętności panowania nad zachowaniem w czasie treningu EEG-Biofeedback generalizują się na nowe sytuacje w życiu codziennym (w rozwiązywaniu problemów społecznych i związanych z nauką, radzeniu sobie ze stresem itd.). A zatem osiągnięte po zastosowaniu sesji EEG-Biofeedback zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu są względnie stałe. Zaletą metody jest również brak niepożądanych efektów ubocznych, dlatego trapię prowadzi się już z dziećmi od 3 roku życia.

Definicja

EEG Biofeedback, nazywany często "terapią XXI wieku", jest metodą treningową rozwijającą naturalne zdolności mózgu. EEG Biofeedback to sztuka celowej kontroli tego, co w naszym organizmie wydawało się dotąd poza kontrolą. Świadome wpływanie na procesy neuropsychologiczne możliwe jest dzięki aparaturze umożliwiającej precyzyjny pomiar, właściwą jego prezentację oraz możliwość postrzegania postępów w dążeniu do celu.

Co to jest trening EEG Biofeedback?

Jest to nowoczesna metoda neuroterapii instrumentalnej, oparta na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą możliwości naszego umysłu. Poprawia szybkość myślenia, zapamiętywania oraz kreatywność. Jako metoda niefarmakologiczna, nie wykazuje więc żadnych skutków ubocznych. Jest przyjemna dla pacjenta. Podstawą jest wykorzystanie "plastyczności mózgu", polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń. Biofeedback stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych, powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju oraz urazów mózgu. Diagnoza funkcjonowania mózgu (dzięki badaniu EEG) umożliwia opracowanie indywidualnego modelu treningu.

EEG-biofeedback to metoda umożliwiająca harmonizowanie czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu.

Trening EEG-biofeedback stosowany jest zarówno w medycynie, jak i rozwiązywaniu problemów szkolnych, rozwijaniu procesów poznawczych, umiejętności relaksacji oraz kreatywnego myślenia.

Trening EEG-biofeedback wpływa korzystnie na pracę mózgu w warunkach ekstremalnych.

Rozwija zdolność twórczego myślenia, usprawnia pamięć, koncentrację uwagi, koordynację psychoruchową, umiejętność relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Jest zalecany między innymi:

 • przy nauce, egzaminach;
 • przy wyczynowym uprawianiu sportów;
 • dla kadry kierowniczej, menadżerów;
 • dla konstruktorów, twórców, dziennikarzy, artystów;
 • dla ekstremalnych zawodów: policji, wojska, pilotów, ochrony.

 

Treningi EEG Biofeedback proponujemy osobom:

 • przy nauce, egzaminach;
 • przy wyczynowym uprawianiu sportów;
 • dla kadry kierowniczej, menadżerów;
 • dla konstruktorów, twórców, dziennikarzy, artystów;
 • dla ekstremalnych zawodów: policji, wojska, pilotów, ochrony.

 

Praca mózgu wpływa w sposób bezpośredni na funkcjonowanie całego organizmu. Każda zmiana wytwarzanych fal mózgowych ma określone konsekwencje fizjologiczne i psychologiczne. Trening EEG Biofeedback polega na optymalizacji pracy mózgu poprzez wygaszanie fal wytwarzanych w nadmiarze oraz promowanie fal sprzyjających funkcjonowaniu człowieka. Badania naukowe nie wykazały żadnego ryzyka związanego z proponowaną terapią. EEG Biofeedback to sztuka celowej kontroli tego, co w naszym organizmie wydawało się dotąd poza kontrolą. Świadome wpływanie na procesy neuropsychologiczne możliwe jest dzięki aparaturze umożliwiającej precyzyjny pomiar, właściwą jego prezentację oraz możliwość postrzegania postępów w dążeniu do celu.

Przygotowanie do treningów

Planując terapię EEG Biofeedback wskazane jest badanie wstępne i rozmowa kwalifikująca do neuroterapii, a następnie  u osób zdrowych badanie QEEG czyli ilościowa elektroencefalografia, która w oparciu o zapis EEG głowy i potencjałów wywołanych pozwala stworzyć czynnościową mapę mózgowia, która to daje możliwość skierowania terapii za pomocą techniki biofeedback na konkretne obszary mózgu  oraz ocenę jej efektów.W przypadku osób chorych wykonuje się badanie EEG głowy. Zapis EEG jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych wykorzystywanych w padaczce, stanach napadowych, zaburzeniach świadomości, nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym u niemowląt i dzieci starszych, upośledzeniu umysłowemu, zaburzeniach zachowania i emocji, innych schorzeniach psychiatrycznych u dzieci i dorosłych oraz wielu kolejnych problemach zdrowotnych.

Cele treningu EEG Biofeedback

Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia. Stany te osłabiają korową regulację zachowania. To z kolei prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych. Trening EEG BFB zwiększa i polepsza funkcje poznawcze oraz relaksuje i wycisza. Zwiększa potencjał umysłowy i normuje czynność bioelektryczną mózgu.

Przebieg treningu EEG Biofeedback

EEGBFB opiera się o elektroencefalografię (EEG) – neurologiczna i psychiatryczną metodę diagnostyki i monitorowania przebiegu leczenia zaburzeń chorobowych. W tej metodzie z precyzyjnie określonych miejsc na głowie za pomocą czujników (elektrod), są odbierane sygnały bioelektryczne,  które muszą być następnie wzmacniane w głowicy EEG. Z głowicy przechodzą do komputera, gdzie ulegają dalszej obróbce i wzmocnieniu.

Pasma są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze neuroterapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt - zapis graficzny wideogry. Trenujący widzi czynność bioelektryzną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłki czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie przez własne myśli bez klawiatury czy manipulatora - siłą woli kieruje samochodem, samolotem, piłką, rzeką. Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk, są odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu. W tym czasie dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową i słuchową) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach. Neuroterpeuta stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenianych przed i w czasie treningu

Pacjent śledzi wideogrę na monitorze i próbuje kierować ją własną wolą i umysłem.

Za dobrze wykonane zadanie łączące się z powstaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych pasm fal mózgu otrzymuje nagrodę: wideogra mu się udaje, otrzymuje punkty na monitorze, punkty sygnalizowane dźwiękowo. W ten sposób otrzymuje sprzężenie zwrotne drogą wzrokową, słuchową.

W procesie uczenia się mózg uczy się wytwarzać odpowiednie częstotliwości pasm fal mózgu i w sytuacjach poza gabinetem terapeuty.

Każdy trening złożony jest z minimalnie 10 rundek po 3 minuty – po każdej jest krótka 20 sekundowa przerwa na relaks ( jeśli pacjent ćwiczy przy oczach otwartych – przerwa jest odpoczynkiem przy oczach zamkniętych, zaś jeśli ćwiczy przy oczach zamkniętych – przerwa jest przerywnikiem przy oczach otwartych) zawsze przy treningach beta/hetta i SMR/hetta. U dzieci autystycznych czy dzieci upośledzonych psychicznie rundki są krótsze i częstrze (1-2 minuty).

ILOŚĆ SESJI

W zależności od powagi problemu, z którym zgłasza się pacjent, ilość treningów wynosi od 10 do wielokrotności liczby 10. Najczęściej w stanie zdrowia do optymalizacji funkcji wystarczy 10 treningów, w stanie lekkich i średnich zaburzeń pracy mózgu 20-40-60 treningów. W stanie ciężkich zaburzeń pracy mózgu do ponad 40-60-100 treningów, aby uzyskać i utrwalić poprawę, bowiem w treningach ważne jest nie tylko osiągniecie poprawy stanu, ale utrwalenie uzyskanych wyników, co wymaga czasu.

Aby treningi były skuteczne, odstęp między treningami nie powinien wynosić więcej niż 7-10 dni, zaś najlepiej jeżeli treningi odbywają się w trybie 2-3 razy w tygodniowo. Zalecany bywa trening 2-3 razy w ciągu dnia. Treningi o mniejszej częstotliwości np. 1 raz tygodniowo łączy się z długim oczekiwaniem na efekty treningów.

Terapeuta decyduje o kontynuowaniu lub zakończeniu terapii w zależności od uzyskanych wyników.

ZASADY WDRAŻANIA I PRACY Z PROGRAMEM

W treningach EEG Biofeedback najczęściej stosowane są oprogramowania, w których dla każdej półkuli są zdefiniowane 3 parametry, z których jedno pasmo wzmacniamy i drugie hamujemy, zaś trzecie pasmo zawsze hamujemy – najczęściej tym pasmem jest BETA 2  ( stres, lęk, trema)

 1. BETA/THETA, gdzie BETA 1 wzmacniamy i THETA hamujemy + hamujemy BETA2
 2. SMR/hetta, gdzie SMR wzmacniamy i THETA hamujemy + hamujemy BETA 2

TRENING BETA 1 LEWOSTRONNY

STYMULUJE DO DZIAŁANIA, AKTYWACJA I ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI PROCESÓW INTELEKTUALNYCH, POLEPSZA ORGANIZACJĘ STANÓW SNU, PODWYŻSZA SAMOOCENĘ I UCZUCIE UWOLNIENIA SIĘ, wskazany w:

 • zaburzeniach koncentracji uwagi i jej utrzymywania
 • depresji
 • niskim pobudzeniu, apatii, zwolnionym tempie pracy
 • zaburzeniach ciągłości snu, częstych budzeniach (pacjent nie wypoczywa dobrze)
 • lękach nocnych
 • braku motywacji, zmęczeniu
 • nietrzymaniu zwieraczy
 • zaburzeniach uczenia się (dysleksja)
 • zaburzeniach rozwoju mowy
 • w braku siły czy nadmiernej wrażliwości
 • litościwości, łatwości do płaczu
 • bólu napięciowym

TRENING SMR PRAWOSTRONNY

WYCISZA, DAJE USPOKOJENIE, ZASTOSOWANIE: NADPOBUDLIWOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, DRAŻLIWOŚĆ, ZNOSI LĘK PRZY ZASYPIANIU I USPAKAJA CIELESNE FUNKCJE WE ŚNIE, POPRAWIA ODCZUWANIE SWEGO CIAŁA I ODCZUWANIE SPOŁECZNE I EMOCJE, PROWADZI DO SPOKOJNEGO OGNISKOWANIA UWAGI

 • stosowany w tremie, jąkaniu, strachu, rozpaczy wstydu, niecierpliwości
 • drżeniu, tikach, natręctwie, wściekłości
 • uzależnieniach
 • agresji, pobudzeniu, podwyższonym napięciu ciała, kołataniu serca
 • nocnych koszmarach
 • braku apetytu
 • złym kontakcie ocznym
 • autyzmie
 • deficytach immunologicznych, alergiach

TRENING OBUSTRONNY

W WIELU WSKAZANIACH, KIEDY LEWOSTRONNIE BRAK AKTYWACJI I PRAWOSTRONNIE ROZREGULOWANY W CELU HARMONII PRACY OBU PÓŁKUL np. CZYLI TRENING BETA 1 W LEWO I SMR W PRAWO = WZMOCNIENIE KONCENTRACJI UWAGI I WYCISZENIE RÓWNOCZEŚNIE Z HAMOWANIEM THETA I BETA 2 – Z HAMOWANIEM ROZPROSZENIA I PASMA STRESU, wskazania:

 • ADHD
 • lęki nocne
 • przepracowanie, (że nie można  spać)
 • moczenie nocne
 • pocenie się
 • lęk z depresją
 • mania- depresja
 • ataki paniki
 • popuszczanie kału
 • anoreksja/ bulimia
 • zaburzenia osobowości
 • upośledzenie umysłowe
 • brak szczęścia i radości życia
 • dysgrafia
 • dyskalkulia
 • stwardnienie rozsiane
 • cukrzyca

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

 • poprawa koncentracji uwagi w 90 %,
 • poprawa pamięci  w 68 %,
 • poprawa organizacji i planowania poczynań,
 • podniesienie rozwoju osobistego,
 • poprawa kondycji,
 • ulepszenie funkcji poznawczych intelektualnych i emocjonalnych,
 • wyciszenie i kontrola emocji (impulsywność, nadpobudliwość)
 • poprawa stosunków z otoczeniem,
 • kontrola nad emocjami
 • zwiększenie potencjału twórczego,
 • osiąganie lepszych wyników uczenia się,
 • zmniejszenie stresu i poczucia lęku,
 • poprawa w zachowaniu dziecka i w jego napędzie do pracy (dziecko szybciej zabiera się do nauki, jest bardziej zorganizowane, z większym kontaktem)
 • poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • wzmocnienie wiary we własne siły
 • motywacja do działania i uczenia się

Diagnozę i zabiegi neuroterapii prowadzi  mgr. Artur Strzechmiński 

W naszym gabinecie istnieje również możliwość konsultacji  neuroterapeutycznej prowadzonej przez psychologa.