Terapia, Poradnictwo, Doradztwo psychologiczne.

Jestem pedagogiem, terapeutą uzależnień, doradcą (counsellerem) i doradcą psychologicznym- zajmuję się udzielaniem pomocy z wykorzystaniem metod psychologicznych. Celem pomocy wykonywanej przeze mnie, jest pomoc w skutecznym pokonywaniu życiowych problemów oraz nabywaniu zdolności w pomaganiu sobie. Koncentruję się na procesie rozwiązywania problemów. W procesie pomocy realizuję następujące zadania: daję nadzieję, stwarzam okazję do rozładowywania emocji, interpretuję problemy, modyfikuję poznanie oraz wspieram w wypróbowywaniu nowych zachowań. Daję wsparcie informacyjne i emocjonalne w sytuacjach trudnych, pomagam w odzyskiwaniu równowagi psychicznej.

Pomagam:

 • w radzeniu sobie z aktualnymi problemami rozwojowymi i adaptacyjnymi,
 • w podejmowaniu decyzji i rozpoznawaniu celu i sensu własnego życia,
 • w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych ( w tym także związanych z doświadczeniem przemocy w rodzinie, doświadczeniem zaniedbania i aborcji),
 • w problemach  związanych z uzależnieniami od papierosów, alkoholu, komputera czy hazardu,
 • pomagam osobom współuzależnionym,
 • w sytuacjach kryzysowych, dylematach i przełamywaniu frustracji.

Terapia jest takim sposobem oddziaływania, w którym otwieram potencjalność drugiego człowieka - nie przez pouczenie, lecz przez spotkanie, przez egzystencjalną komunikacją. Moją rolą jest danie klientowi możliwości zbadania, odkrycia i zrozumienia w jaki sposób może prowadzić pełniejsze życie i zyskać dobre samopoczucie. Prowadzę psychoterapię krótkoterminową.

Interwencja kryzysowa.

Pomagam ludziom w kryzysie, rodzinom lub grupom osób, które przeżyły silnie destrukcyjne wydarzenie lub aktualnie doświadczają kryzysu psychicznego. Oddziaływania interwencyjne to zwykle jedno do kilku spotkań. ich celem jest zdiagnozowanie sytuacji kryzysu, znalezienie sposobów poradzenia sobie z nim oraz opracowanie planu "antykryzysowego".

Co to jest kryzys psychiczny?

Stan kryzysu psychicznego pojawia się wtedy kiedy sytuacja życiowa człowieka (albo jakieś wydarzenie w życiu) jest na tyle wymagająca, że zaczyna być odczuwana jako wręcz niemożliwa do zniesienia. Osoba ma poczucie, że nie dysponuje, w danym momencie, wystarczającymi siłami, by poradzić sobie z wymogami sytuacji.

Każdy kryzys ma swoją specyfikę – może być wywołany przez różne przyczyny i przebiegać we właściwy dla siebie sposób.

Najczęstsze sytuacje wywołujące kryzys to:

 • wszelkie katastrofy, np. wypadki, pożary, uszkodzenia budynków, wybuchy,
 • klęski żywiołowe i kataklizmy, np. powodzie,
 • doświadczenia przemocy seksualnej: molestowanie seksualne, gwałt oraz inne formy przemocy seksualnej,
 • doświadczenie przemocy fizycznej (pobicia, zranienia, napady itp.),
 • doświadczenia ograniczenia bądź naruszenia wolności, 
 • doświadczenie prześladowania (w tym stalking),
 • doświadczenie nagłej, nieoczekiwanej utraty bliskiej osoby, w tym utraty związanej ze śmiercią samobójczą,
 • wypadki osób indywidualnych (np. drogowe),
 • kryzysy związane z nagłą zmianą sytuacji życiowej (np. utrata pracy, nagła poważna choroba, porzucenie itp.),
 • kryzysy związane z uchodźstwem,
 • kryzysy związane z doświadczeniem jakiegokolwiek innego zdarzenia traumatycznego lub silnie stresującego, bądź też stanem nagłego załamania nerwowego (w tym zagrożenie samobójstwem). 

Terapia par

 • Psychoterapię par - jeżeli wasz związek przeżywa kryzys, nie możecie znaleźć sposobu porozumienie się a sytuacja między Wami staje się nie do zniesienia, to może warto sięgnąć po pomoc psychoterapeuty. Psychoterapia par, to możliwość spotkania z partnerem na neutralnym gruncie i przyjrzenia się temu, co jest, co było w waszym związku, dobre dla was.

Artur Strzechmiński

Pedagog, consseller, doradca psychologiczny i interwent kryzysowy, instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji,neuroterapeuta, terapeuta metody Tomatisa.

 • Jestem pedagogiem absolwentem  Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie terapii i opieki pedagogicznej.
 • Ukończyłem  Studium Poradnictwa (Counsellling Study) w Warszawie w SPCh uzyskując w 2014 roku dyplom ukończenia nr 16/2014.
 • Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej I stopnia nr 495/XV/2014r i II stopnia w 2015 roku uzyskując Certyfikat Specjalisty Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Posiadam certyfikat neuroterapii II stopnia EEG Biofeedback- EEG Instytut w Warszawie.
 • Posiadam certyfikat praktyka TOMATISA (Poziom 1)- TDSA w Luxemburgu.
 • Superwizuje swoją pracę w superwizji indywidualnej.