Sağlık Siber Güvenliği Liderlerinin FDA'nın Bölüm 524B Yönergeleri Hakkında Bilmesi Gerekenler - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Sağlık Siber Güvenliği Liderlerinin FDA'nın Bölüm 524B Yönergeleri Hakkında Bilmesi Gerekenler - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Yeni Düzenlemenin Amacı Nedir?

Yeni düzenlemenin temel amacı, tıbbi cihazların güvenli ve etkili kullanımının sağlanmasında siber güvenliğin oynadığı kritik rolün tanınmasıdır

Etkilenen Şirketler Ne Yapmalı?

Etkilenen kuruluşlardaki güvenlik profesyonellerinin, güvenliği göz önünde bulundurarak tasarım konusunda işbirliği yapmak için mühendislik alanındakilerle yakın işbirliği yapması gerekecektir Bu plan, bu güvenlik açıklarının ifşa edilmesine yönelik hususları içermelidir Cihazlar çeşitli ortamlarda kullanılır ve bunların zaman içinde bu sistemlerin güvenli çalışmasına etkisi olur Bu güvenlik liderlerinin, bu cihazların kullanılacağı bağlamı derinlemesine anlamaları ve güçlü kontrol seçimi ve sağlam risk yönetimi sağlamak için bu tehdit anlayışını tasarım sürecine geri getirmeleri gerekecektir

Devamını oku Google Cloud’dan İş Ortağı Perspektiflerisiber-1

Kimler Etkilenecek?

Yeni düzenlemeler “piyasa öncesi başvuru veya sunum sunan” herkese uygulanacaktır […] [T]Bu yeni yetkililer, siber cihazların güvenli bir şekilde tasarlanmasını sağlamak ve hastalara zarar verme olasılığını azaltmak için FDA’nın üreticiler ve diğer cihaz paydaşlarıyla birlikte çalışmasına olanak tanıyacak veya sponsor tarafından yetkilendirilen, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmasız olabilecekSon zamanlarda Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) güncellenmiş yönetmelik yayımlandı tıbbi cihazlarla ilgili, özellikle bu cihazların siber güvenlik gereksinimleriyle ilgili

 • Cihazın ve ilgili sistemlerin güvenli olmasını sağlamak ve cihaza ve sisteme uygun güncellemeler ve yamalar sağlamak için süreçleri “tasarlayın, geliştirin ve sürdürün”

 • Ticari ve açık kaynak öğeler de dahil olmak üzere, cihazla ilgili yazılım bileşenlerinin ayrıntılarını veren “bir yazılım malzeme listesi sağlayın”

  Bir FDA sözcüsünün söylediği gibi yakın zamanda yapılan bir açıklama:

  “Siber güvenlik olayları, tıbbi cihazları ve hastane ağlarını çalışmaz hale getirebilir ve ABD’deki ve küresel çaptaki sağlık tesisleri genelinde hasta bakımı sunumunu kesintiye uğratma potansiyeline sahip olabilir Bu yeni gereklilikler, 524B Bölümü, Cihazların Siber Güvenliğinin Sağlanması’nda bulunmaktadır

  Yeni düzenlemeler resmi olarak 1 Ekim 2023’te yürürlüğe girdi; bu nedenle, tıbbi cihaz şirketleri için çalışan bilgi güvenliği yöneticileri (CISO’lar) ve diğer güvenlik liderlerinin, yeni cihazlarının FDA tarafından reddedilmesini önlemek için kuruluşun Reddetme kararı uyarınca uyumluluğa öncelik vermesi gerekiyor

  Siber risk genel iş riskinin bir unsurudurBu da tıbbi cihaz şirketlerinin iyi güvenlik hijyeninin kârlılıklarına etkisini anlaması gerektiği anlamına geliyor Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası (FD&C Yasası)

 • Bu adımların her birinin gereksinimlerinin nasıl karşılanacağına ilişkin ek rehberlik şu adreste mevcuttur: FDA’nın SSS sayfası Şirket liderlerinin, kuruluşlarının yeni kurallara uymak için ihtiyaç duyacakları yeni beceri ve araçları edinmelerini sağlamaları gerekecek Bu aynı zamanda tıbbi cihaz üreticilerinin, daha geniş güvenlik bağlamının anlaşılmasını ve koordine edilmesini sağlamak için bu cihazları hasta bakımında kullanan ve destekleyen sağlık kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışması için de bir fırsattır Bu, FDA’nın kuruluşları güvenlik tasarımına ve operasyonel desteğe kaliteli bir ürün sunmanın bir yönü olarak bakmaya itmesiyle, güvenlik ve kalitenin yakınlaşmasının bir kabulüdür

  Basit başvuru gerekliliklerinin ötesinde, yeni düzenlemenin istediği şey, güvenliğin, tıbbi bir cihazın tasarımının başlangıcından, kullanım ömrü sonunda cihazın kullanımdan kaldırılmasına kadar dikkate alınmasıdır Kabul et (RTA) politikası Ancak cihazda yeni bir pazarlama öncesi inceleme turu gerektiren değişiklikler ve güncellemeler, cihazı yeni düzenlemelere tabi tutacaktır […] “siber cihaz” tanımını karşılayan bir cihaz için – “siber cihaz” şu şekilde tanımlanır:

  “(1) Cihaz olarak veya cihazda sponsor tarafından doğrulanmış, yüklenmiş veya yetkilendirilmiş yazılım içeren, (2) internete bağlanma yeteneğine sahip olan ve (3) doğrulanmış, yüklenmiş bu tür teknolojik özellikleri içeren bir cihazdır Birçok cihaz şirketi için yanıt, Google gibi deneyimli bir güvenlik sağlayıcıyla ortaklık aramak olacaktır

  Bu tür açık güvenlik çalışmalarında deneyimi olmayan birçok cihaz şirketi için bu yeni gereksinimler önemli bir artış anlamına gelecektir ”

  Güvenlik uzmanları için bu, güvenliğin yardımcı bir şey olmadığının, ancak tıbbi cihazların oluşturulması ve çalıştırılması sürecinin önemli bir parçası olduğunun doğrulanmasını temsil eder

  Yeni Yönetmelik Neleri Gerektiriyor?

  Yeni düzenleme, tıbbi cihaz üreticilerinin, cihazın belirli siber güvenlik standartlarını karşıladığını gösteren bilgileri sunmalarını gerektiriyor Yeni gerekli bilgiler şunları içerir:

  • Siber güvenlik açıklarını ve potansiyel istismarları “izlemek, tanımlamak ve ele almak” için belgelenmiş bir plan 524B, güvenli ve etkili tıbbi ürünler oluşturmada güvenliğin hayati rolünün tanınmasını temsil eder Bu yeni yönergelere göre, tıbbi cihaz şirketlerinin güvenli bir şekilde üretim yapması gerekecek, aksi takdirde cihazları pazara ulaşamayacaktır ”

   Güncellenen politika geriye dönük olarak geçerli olmadığından, 29 Mart 2023’ten önce FDA’ya gönderilen başvurular ve halihazırda kullanımı onaylanmış cihazlar etkilenmeyecektir